Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
05.06.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Беата Драгош Черневне, Патрик Чернев, наследници на Росен Петров Чернев, и Петко Рачев Петков или неговите наследници (ако има такива), че е започнала процедура за издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за Поземлен имот с идентификатор 54145.506.300, представляващ земя и сграда, по кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Осеново, община Аксаково, местност Панорама – І – ІІ – ІІІ.

В кадастралната карта на кадастралните регистри на с. Осеново  имота е записан на името на Росен Петров Чернев и Петко Рачев Чернев.

Производството е по инициатива на Красен Чернев и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.