Съобщения екология
Обява за инвестиционно предложение
10.06.2020
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-180/02.06.2020 г., уведомление за: „Поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове“ в имот с идентификатор №67489.18.711 в землището на с. Слънчево, община Аксаково.

 

С Възложител : „Манекс сън“ АД, с. Слънчево

С адрес: гр. Варна, ул. „27-ми юли“ №68

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.