Съобщения екология
Обява за инвестиционно предложение
18.05.2020
ОБЯВА
За инвестиционно предложение
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № ИП 10-2/ 14.05.2020 г., уведомление за: „Проект за ПУП-ПП за изграждане на кабелна линия 20/0.4 кV“ за електрозахранване на ПИ 40590.33.5, местност „Кавак дере“, по КК на с. Куманово, община Аксаково.С Възложител : „Ауто Партс 07“ЕООД, гр. Варна  

С адрес: гр. Варна, кв. „Младост“, бл. 129, вх.1, ет.9, ап.26

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.