Новини
Обявление за свободна позиция „треньор“
29.04.2020







О Б Я В Л Е Н И Е
за свободна позиция „треньор“

Община Аксаково търси да назначи треньор за провеждане два пъти седмично занимания за развитие на физическата активност на възрастни хора в рамките на проект «Общите спортове – състезание между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на по-възрастните граждани» по Програма «Еразъм +» на Европейската комисия.

В периода на извънредно положение, поради предотвратяване разпространението на COVID-19 заниманията следва да се организират дистанционно.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 

 1. Общи изисквания към кандидатите:
 • Да имат навършени 18 години;
 • Да не са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда.
 • Да не са признати за виновни за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства.
 • Да не са осъждани с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност.
 • Да не са представили умишлено документи с невярно съдържание.
 • Да са работоспособни за извършване на дейностите.
 • Да притежават образование в областта на физическата активност и спорта или друго образование, даващо им право да провеждат занимания по спорт и гимнастика.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Заявление за кандидатстване;
 2. Автобиография ;
 3. Декларация за обработка на личните данни на кандидата;
 4. Копие от документи за придобито образование, допълнителни квалификации и др.;

 

МЯСТО И СРОК НА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

Документите се подават в  гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ 58 б, Център за услуги и информация на гражданите, гише „Деловодство“ .

Срок за подаване на документи 11 май 2020 г.

 

С кандидатите ще бъде проведено интервю. С избрания кандидат ще бъде сключен договор за услуга със срок  31.10.2020 г.








Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.