Обс - Съобщения
Съобщение за заседание на ПК - 24.04.2020г.
24.04.2020

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    1. На 30.04.2020г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

 

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-176/23.04.2020г., относно: Съгласие за отпочване на процедура за промяна на републиканската транспортна схема и откриване на нова междуселищна автобусна линия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                                        /СВ. ДОБРЕВА/

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.