Съобщения екология
Обява за инвестиционно предложение
23.04.2020
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че в общинска администрация е входирано под № 3200-133/ 15.04.2020 г., уведомление за: „Обособяване на площадка за ситуиране на 2 броя трейлърни ремаркета за компресиран природен газ с капацитет до 5 782 нм³ (≈ 4 т) за резервно газово захранване на завод за полипропиленово фолио“ в поземлен имот № 00182.28.65, по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково.

 

С Възложител : „Пластхим Т“АД, гр. Тервел   

С адрес: гр. Тервел, ул. „Хан Аспарух“ №97

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.