Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
03.04.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

            Заповед  №ЗД-12/02.04.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ ІХ-748 в кв.56 по плана на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, с цел установяване на режим на застрояване на имота за зона „Жм“  с конкретно отреждане „за автомивка и офис“.    


            Заповед  №ЗД-13/02.04.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на скица-предложение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за УПИ VІІ „за спирка и магазин“ в кв.31 по плана на с.Слънчево, общ.Аксаково, с цел  промяна на отреждането на имота от „за спирка и магазин“ на „за общ. обслужване“ и установяване режим на застрояване на имота за зона „Жм“.  


            Заповед  №ЗД-14/02.04.2020г. на  Директор дирекция „УТ” при Община Аксаково за одобряване на задание за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №501.792 по ПНИ на с.о.“Доброгледски лозя“, з-ще с.Доброглед, общ.Аксаково, с цел установяване на режим на застрояване на имота за зона „Ов“.Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.