Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
03.04.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     


       за изменението на действащия регулационен план на с.Зорница, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ II-65 в кв.23, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници на имотите в частта на УПИ II-65, при което се образуват седем нови УПИ в кв.23 – XXI-159, XXII-160, XXIII-168, XXIV-169, XXV-173, XXVI-174 и XXVII-158                                                                                                                                      

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 


 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.