Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
20.04.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     


за  изменение на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, в частта му относно УПИ III-462, кв.86, с цел промяна на устройствената зона от „Жм“ в „Жс“.                                                                                                                                     

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

  ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.