Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
12.03.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява Васил Панделиев, Тодорка Сербезова, Атанас Алтъпърмаков,Стоянка Алтъпърмакова, Ангел Алтъпърмаков, Таня Вълчева, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за проектен имот № 100.1699, целия с площ 1174 кв.м., като  се отнема площ  от поземлен имот с идентификатор 100.1657 и  площ от поземлен имот 100.1658 по кадастралния план на селищно образувание „Терасите”, гр.Аксаково, община Аксаково.

В имотния регистър на кадастралния план за собственици на поземлен имот №100.1657 са посочени наследниците на Никола Алтъпармаков.

В имотния регистър на кадастралния план за собственици на поземлен имот № 100.1658  са посочени наследниците на Ангел Димитров.

Производството е по инициатива на  Гина Вълкова и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в 7-дневен срок от получаване на писмото, можете да правите писмени искания и възражения.

                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ДЕСИСЛАВА  СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.