Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
10.01.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен  проект за ПУП:

 


за изменението на действащия план на с.Ботево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-64 в кв.24, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 64 и 65  и 63 в частта на УПИ V-64 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№64, при което се образуват четири нови УПИ в кв.24 – X-64 и XI-64 – отредени за жилищно строителство и XII-64 и XIII-63.


 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.