Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
20.12.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен:

                                                     


       изменение на действащия подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП-ПЗ/ в обхвата на имот с идентификатор 44519.42.739 по КК на с.Любен Каравелово, общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване начин и характер на застрояване и конкретно отреждане на имота за „общ.обслужване“                                                                                                                     

Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4. Приемен ден на техническа служба е всеки вторник от 900 до 1200 и от 1300 до 1600ч.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.