Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
29.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

            Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява  заинтересованите лица, че са издадени Заповеди №№ 136/11.09.2019г.; 138/11.09.2019г.;149/30.09.2019г.; 150/30.09.2019г.; 151/30.09.2019г.; 152/30.09.2019г.; 153/30.09.2019г.; 154/30.09.2019г.; 155/30.09.2019г.; 156/30.09.2019г.; 157/30.09.2019г.; 158/30.09.2019г.; 161/02.10.2019г.;   162/02.10.2019г.; 171/09.10.2019г.; 172/09.10.2019г.; 218/25.11.2019г. за изготвени оценки на подобрения извършени в поземлени имоти относно въвод във владение на новообразувани имоти №№ 510.1175; 510.1293; 510.1159; 510.1275; 510.1334; 510.1069; 510.1342; 510.1207; 510.423; 510.1068; 510.1136; 510.1081; 510.1088, 510.1193 по ПНИ на СО „Янчова поляна”, землище гр. Аксаково, община Аксаково и новобразуван имот 510.1380 по ПНИ на местност „Доброгледски лозя”, землище с. Доброглед, община Аксаково.

Заинтересованите граждани могат да правят писмени искания и възражения в срок от 14 дни от публикуването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

    

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.