Уведомления Дирекция УТ
Съобщениеоснование чл.124б, ал.2 от ЗУТ
29.11.2019
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

            Община Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

 

 

                   Заповед  №РД-19-7706-238/25.11.2019г. на  Областен управител на област с  административен център Варна  за одобряване на задание и разрешаване възлагане  изработване на проект за изменение на проект за ПУП-ПРЗ на летище Варна в обхват на УПИ Х-36, кв.1, УПИ ІІІ-18,41, кв.4, УПИ ІІ-42, кв.5 и УПИ ІІ-43, кв.6 по плана на летище Варна, област Варна.Заповедите не подлежат на обжалване съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.