Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
26.11.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

 

 

Във връзка с разпоредбите на чл. 26, във връзка с чл. 18 а, от Административнопроцесуалния кодекс, Дирекция „Общинска собственост и стопанство, сигурност и контрол” при Община Аксаково, област Варна уведомява  Иванка Джоргова, Цветанка Стоянова и Илия Лазаров, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка за за УПИ - VІІІ 255, кв. 49 по регулационния план на с. Ботево, община Аксаково.

В имотния регистр на с. Ботево имот № 254 е записан на Колю Стоянов и Илия Лазаров.

Производството е по инициатива на Валентина Тодорова и на основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок можете да правите писмени искания и възражения.       

 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.