Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
25.11.2019
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:за изменението на действащия план на с.Климентово, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ XV-15 в кв.17, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 15, 14 и 16 в частта на УПИ XV-15, при което се обособяват три нови УПИ XX-15 „за жилищно строителство“, XXI-16 и XXII-14.

                                                                                                                                     

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.