Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ
22.11.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.128, ал.13 от ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП-ПЗ за изменението на действащия план на с.Ген. Канттарджиево, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно кв.35, който се обособява като нов УПИ І-„за обществено обслужване“.                                                                                                                                                                         

      Подробния устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.