Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
13.11.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:за изменението на действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-109 в кв.59, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 109 и 110 в частта на УПИ I-109 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с пл.№109, при което се образуват два нови УПИ в кв.59 – VII-109 и VIII-109 – отредени за жилищно строителство“.                                                                                      

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.