Уведомления Дирекция УТ
Съобщение
08.11.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

 

           Във връзка с разпоредбите на чл.26, ал.2 и чл.18а, ал.10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомяваме, че е образувана административна преписка, във връзка с постъпило заявление с вх. №УТ48-63(2)/16.08.2019г., подадено от Георги Цонев, с искане за изменение на кадастралния план на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, обл. Варна.

           Изменението е допустимо на основание чл.51, ал.1, т.1 и т.2 от ЗКИР, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 и т.4 от ЗУТ, състоящо се в отразяване, на източната и западната граници на бивш парцел VI7 в кв.2 (приложена регулация от предходения план на населеното място), като като кадастрални граници и нанасяне на построетана в имота жилищна сграда, вследствие на което имоти пл.№№ имоти пл.№№1057, 26 и 27  се заличават и се образуват три имота с нови пл.№№1072, 1073 и 1074.

 

           Уведомяваме всички съседи на УПИ XIIобщ., кв.3 по сега действащия план на гр.Игнатиево:

           

  1. Наследници на Димитър Христов - имот пл.№26 (УПИ ХІІІ-26,кв.3)
  2. Наследници на Тодорка Василева- имот пл.№27(УПИ ІV-27 и ХІ-27, кв.3)
  3. Наследници на Добра Василева – имот пл.№27(УПИ ІV-27 и ХІ-27, кв.3)

 

 

 

            На основание чл.34 от АПК заинтересованите граждани и организации в срок не по дълъг от 7 дни могат да правят писмени искания и възражения.

    

 

 

 

    

ИНЖ. МАРИЯ ДИМИТРОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТ

 

 

 

       

Изготвил:

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.