Съобщения екология
На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
14.10.2019
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-280 / 11.10.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Увеличаване количествата за съхранение на отпадъци и включване на нови дейности по оползотворяване с остатъци“ в ПИ №37099.47.40, площ 4 000 кв.м., местност Казълджик Пунар, с. Кичево, община Аксаково, област Варна.

 

С Възложител : „АНДРЕА 2012“ ЕООД,

С адрес: гр. Варна,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.