Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
07.10.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                                     

за изменението на действащия план на с.Крумово, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулирани поземлени имоти XIII-135 и VII-136 в кв.19, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии на УПИ XIII-135 в съответствие със съществуващите граници на ПИ пл.№303, при което се обособяват два нови УПИ XIX-303 „за жилищно строителство“ и XVIII-136.                                                                                                                                     

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.