Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
25.09.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:                      

за изменението на действащия регулационен план на с.Осеново, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ XVII-379 в кв.14, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с идентификатори 502.163 и 502.164  и 502.177 по КК на с.Осеново в частта на УПИ XVII-379 и делба на урегулирания поземлен имот отреден за имот с идентификатор 502.163, при което се образуват четири нови урегулирани поземлени имота в кв.14 – XVIII-163 и XIX-163 – отредени за жилищно строителство и XX-164 и XXI-177.                                                                                                                                     

      Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 

ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.