Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
25.09.2019

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА

 

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     


      

       план за застрояване за имот с идентификатор 37278.89.69 по КК на гр.Игнатиево,общ.Аксаково, обл.Варна, с цел установяване режим, начин, характер и параметри на застрояване с конкретно отреждане „за складова дейност и офис“.

                                                                                                                                       

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 


ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.