Съобщения екология
Инвестиционно предложение
16.09.2019
ОБЯВА
За инвестиционно предложение

 

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че общинска администрация е входирано под № 3200-256/ 12.09.2019г., Уведомление за инвестиционно предложение: „Изграждане на складова база, офис и бизнес център” в ПИ с идентификатор 00182.37.32, по КККР на гр. Аксаково, община Аксаково.

 

С Възложител : „МИЛКОС - ИНЖЕНЕРИНГ“ООД,

С адрес: гр. Варна,

 

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.