Новини
Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.
12.09.2019ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И

КОАЛИЦИИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА

ПАРТИИТЕ И КОАЛИЦИИТЕ, КОИТО ИМАТ ИЗБРАНИ С ТЕХНИ КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, НО НЕ СА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ

 

ДО

ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

ОТНОСНО :

Провеждане на консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОДПОДА,

 

С настоящото, Ви уведомяваме, че във връзка с Указ № 163 от 10.07.2019г. на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., и на основание чл.91, ал.1, ал.2, ал.3, ал.4 и ал.5 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019г. на ЦИК, на 17.09.2019 г. от 14:00 часа са насрочени консултации с представителите на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и партиите и коалициите, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени, за определяне състава и ръководството на секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Аксаково за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Консултациите са публични и ще се проведат в Заседателната зала на Община Аксаково с адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58Б, ет.2.

При провеждане на консултациите представителите на участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименование на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.07.2019 г. (датата на насрочване на изборите), или копие от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

 

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.