Уведомления Дирекция ОСССК
На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс
13.08.2019

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 26, ал. I от Административнопроцесуалния кодекс, уведомявам управителя на „Ша Енд Ша Инвестмънт" ЕООД и всички заинтересовани лица, че е започнало административно производство за заверка на молба-декларация за снабдяване с констативен нотариален акт по обстоятелствена проверка и издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост за УПИ XVI-251, кв. 28 по плана на с. Куманово, община Аксаково.

В разписния лист на с. Куманово, община Аксаково, УПИ XVI-251, кв. 28 е записан на „Ша Енд Ша Инвестмънт" ЕООД.

Производството е по инициатива на Шукри Торгут.

На основание чл. 34, ал. 3 от АПК в седемдневен срок можете да правите писмени искания и възражения.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.