Съобщения екология
Съобщение във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
02.08.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Във връзка с провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности . В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезифенкционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме, следното:

 

  1. От 12.08 до 17.08.2019 г. В периода от залез слънце до 10.00 часа ще се проведе третиране на райони в гр. Аксаково, гр.Игнатиево и с. Слънчево с препарат Цитрол 10/4 УЛВ при разходна норма 2л./Ха.

В случай на нужда антидот (противоотрова) няма специфичен – по лекарско предписание. Третирането се извършва срещу вредител комари – имаго.

 

  1. Подлежащите на третиране площи са, както следва:

- с. Слънчево 12.08.2019 г. резервен ден 13.08.2019г.

- гр. Игнатиево 14.08.2019 г. резервен ден 15.08.2019г

- гр. Аксаково 16.08.2019 г. резервен ден 17.08.2019г.

 

  1. Препарата е включен в регистъра за разрешените препарати за борби с комари – имаго от Министерството на Здравеопазването, съобразен с климатичните особености за периода , начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда.

 

  1. Препаратът е закупен от „Пест Контрол Продукти” ООД и се придружава с копие от разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат 0292-1/29.09.2016г.

 

  1. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:

Огнян Димитров, мобилен телефон 0887/306 883

 

  1. За изпълнител на пръскането:

Огнян Димитров, мобилен телефон 0887/306 883

 

  1. Приготвянето на разтворите и зареждането ще се извърши в гаража по местодомуване на техниката.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.