Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова.

Повече информация

30.04.2021
Скъпи съграждани,
В тези светли дни на размисъл православният свят отново е притихнал в очакване на Чудото Божие.
Днес повече от всякога имаме потребност да вярваме, че Възкресението ще възроди и ще сбъдне надеждите ни за по-добри дни, изпълнени с разбирателство, спокойствие, любов и благоденствие!
Честито Възкресение Христово!


23.04.2021
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,   УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ АВТОБУСНИ КАРТИ ЗА УЧЕБНАТА 2020 Г./2021 Г. ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ЕЗИКОВИ, ПРОФЕСИОНАЛНИ И ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА И СТУДЕНТИ РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ, КАКТО И ЗА ПЕНСИОНЕРИ, НАВЪРШИЛИ  68 Г. С ПОСТОЯНЕН АДРЕС В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АКСАКОВО, ЗА МЕСЕЦ МАЙ, ЩЕ СЕ ПРОДАВАТ, КАКТО СЛЕДВА:  ГР. АКСАКОВО:  В ПЕРИОДА ОТ 26.04.2021 Г. ДО 30.04.2021 Г. /ВКЛ./ В ПУНКТА ЗА ПРОДАЖБА...

25.03.2021
Уважаеми съграждани,   Уведомяваме ви, че автобусни карти за учебната 2020 г./2021 г. за ученици от езикови, професионални и профилирани паралелки и специализирани училища и студенти редовно обучение, както и за пенсионери, навършили  68 г. с постоянен адрес в населените места на територията на община аксаково, за месец април, ще се продават, както следва:   гр. Аксаково:   В периода от 29.03.2021 г. до 02.04.2021 г. /вкл./ в пункта за продажба...

19.03.2021
ОБЯВЛЕНИЕ Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора...

17.03.2021
На вниманието на собствениците на недвижими имоти:  Стартира изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на гр.Аксаково, с.Въглен, с.Генерал Кантарджиево, с.Доброглед, с.Долище, гр.Игнатиево, с.Изворско, с.Климентово, с.Куманово, с.Орешак, с.Припек и с.Слънчево, общ. Аксаково, обл. Варна.