Община Аксаково

Община Аксаково се намира в Североизточна България, област Варна. В състава и влизат 23 населени места на 460,54 кв.км. Има излаз на Черно море – четири километра ивица.

Уникалното разположение на общината благоприятства икономическото, социалното и екологичното и развитие. Намира се в непосредствена близост до природния феномен Побити камъни и защитената местност Батова.

Повече информация
25.08.2021
Във връзка с безопасното протичане на мероприятията свързани с празника на гр.Аксаково се спира движението на МПС по ул.„Петрова  нива“ в участъка от кръстовището с ул.„Георги Петлешев“ до кръстовището с ул.„Хаджи Димитър“ от 17.00часа на 27.08.2021г. до 22.00часа на 29.08.2021г.