Съобщение за откриване на безсрочен депозит в полза на Желязка Георгиева
 

ОБЩИНА АКСАКОВО

 

Съобщение

 

на вниманието на Желязка Георгиева Янчева

 

 за откриване на безсрочен депозит

 

 

         Във връзка с проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в  регион Варна (Аксаково) и съгласно Заповед №318 от 03.05.2012г. на Кмета на Община Аксаково за отчуждаване на поземлен имот№039029,местност „Габарите“, по КВС на землище с.Въглен, община Аксаково,област Варна, с НТП-нива,целият с площ 7998кв.м. е определено равностойно парично обезщетение, което следва да Ви бъде изплатено.

         Във връзка с горното Ви уведомяваме, че сумата по обезщетението е внесена на служебен безсрочен депозит във Ваша полза в банка ЦКБ АД Варна.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.