Заповеди на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС

ОБЩИНА  АКСАКОВО                    ВАРНЕНСКА  ОБЛАСТ

Аксаково 9154                           тел. (052) 76 20 40

ул. “Г.Петлешев” №58Б              факс (052) 76 32 93

 Относно: публикуване на обявление в Държавен вестник, два централни вестника /

/ и един местен ежедневник /                       / обява със следния текст:

 

 

 

ОБЩИНА АКСАКОВО

 

                                                    

На основание чл.25, ал.4 от ЗОС

                                                                         

У В Е Д О М Я В А:

 

              Собствениците на недвижими поземлени имоти попадащи в реализацията на проект: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна и в съответствие с одобрен подробен устройствен план план за застрояване, предвиждащ изграждане на „Регионално депо на общините Варна, Аксаково и Белослав” за издадени заповеди  на Кмета на община Аксаково, на основание чл. 25, ал.2 от ЗОС, както следва: 

 

 

Идентификатор на имота

Собственик

Заповед

1.

038004

Ибрахим Махмуд Амура

309/03.05.2012

2.

038006

Емилия Иванова Миланова

308/03.05.2012

3.

038007

Георги Василев Георгиев

298/03.05.2012

4.

038008

Иванка Тодорова Самоковска

310/03.05.2012

5.

038010

Атанаска Иванова Георгиядис

Велика Атанасова Иванчева

Валентина Иванова Кенарова

319/03.05.2012

6.

038014

Ибрахим Махмуд Амура

312/03.05.2012

7.

038015

Ибрахим Махмуд Амура

311/03.05.2012

8.

038017

Теодора Василева Гюрова

Тихомир Георгиев Гочев

Даринка Георгиева Стоянова

Рада Пейчева Гюрова

Христина Василева Гюрова

Силвия Василева Павлова

Гинка Христова Иванова

Хрисавка Янкова Василева

Анелия Здравкова Кръстева

Константин Здравков Здравков

Панайот Иванов Здравков

Тодор Киров Терзиев

Марияна Тодорова Генева

Мара Димитрова Желязкова

317/03.05.2012

9.

038019

„Земеделска кооперация Въглен”

313/03.05.2012

10.

038020

Каля Желязкова Павлова

314/03.05.2012

11.

038021

Атанас Костадинов Алексиев

315/03.05.2012

12.

038024

Ибрахим Махмуд Амура

303/03.05.2012

13.

038030

Милен Георгиев Христов

295/03.05.2012

14.

038034

Петранка Илиева Калинкова

294/03.05.2012

15.

038035

Мария Ангелова Гаохари

Владимир Николов Димитров

296/03.05.2012

16.

038036

Елена Маринова Иванова

299/03.05.2012

17.

038037

Еленка Иванова Тодорова

Красимира Тодорова Тодорова – Гортер

Ивелина Тодорова Тодорова

Станка Кирилова Кожухарова

304/03.05.2012

18.

038038

Михаил Атанасов Илиев

300/03.05.2012

19.

038039

Илия Атанасов Алексиев

297/03.05.2012

20.

039025

Ибрахим Махмуд Амура

301/03.05.2012

21.

039026

Недялка Желязкова Панайотова

302/03.05.2012

22.

039027

Ибрахим Махмуд Амура

316/03.05.2012

23.

039028

Недка Димитрова Малева

Красимира Борисова Димитрова

Събка Михайлова Дойчева

293/03.05.2012

24.

039029

Желязка Георгиева Янчева

318/03.05.2012

25.

039035

Ибрахим Махмуд Амура

307/03.05.2012

26.

039036

Ибрахим Махмуд Амура

306/03.05.2012

27.

039037

Ибрахим Махмуд Амура

305/03.05.2012

 

Определеното в заповедта обезщетение ще бъде преведено на правоимащите по посочена банкова сметка, по реда и условията, указани в заповедта.

Имотите са с начин на трайно ползване - нива, като идентификаторите им са по КВС на с. Въглен, община Аксаково, област Варна.

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.