Обявяване регистрираните в ОИК – Аксаково кандидати за кмет на община и кметства, кандидатски листи за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АКСАКОВО


 

РЕШЕНИЕ № 285

 

гр. Аксаково, 20.09.2011 г.

 

Относно: Обявяване регистрираните в ОИК – Аксаково кандидати за кмет на община за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

 

На основание чл. 33, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс, ОИК - Аксаково

         

Р Е Ш И : 

 

1.Обявява регистрираните в ОИК – Аксаково кандидати за кмет на община за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

 

Димитър Красимиров Минчев, издигнат от партия „АТАКА” – Решение № 239 от 17.09.2011 г.


Георги Христов Борисов, издигнат от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” – Решение № 247 от 17.09.2011 г.


Атанас Костадинов Стоилов, издигнат от партия „ГЕРБ” – Решение № 258 от 18.09.2011г.

 

Йордан Пенчев Йорданов, издигнат от  партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ” – решение № 270 от 19.09.2011 г.

 

Димитър Владимиров Васков, издигнат от  партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” – решение № 279 от 20.09.2011 г.


2.Настоящото решение да се огласи по подходящ начин във всички населени места на община Аксаково.

 

 

 

Председател:

                   Юлиян Гюров

 

Секретар:

                   Ирина Добрева

 

 

 

 

 

  ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ – АКСАКОВО

 

 

РЕШЕНИЕ № 286

гр. Аксаково, 20.09.2011 г.

 

Относно: Обявяване регистрираните в ОИК – Аксаково кандидатски листи за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 33, ал. 1, т. 15 от Изборния кодекс, ОИК - Аксаково

         

Р Е Ш И : 

1. Обявява регистрираните в ОИК – Аксаково кандидатски листи за общински съветници за участие в изборите на 23 октомври 2011 г.

 

партия „АТАКА” – Pешение № 238 от 17.09.2011 г.


1. Димитър Красимиров Минчев

2. Евгени Иванов Петков

3. Мая Маринова Маринова

4. Ивелин Здравков Симеонов

5. Душко Стоянов Жеков

6. Христо Кръстев Христов

 

местна коалиция ”СИНЯТА КОАЛИЦИЯ” – Решение № 241 от 17.09.2011 г.


1.    Любомир Манолов Николов

2.    Христо Атанасов Атанасов

3.    София Димитрова Трендафилова

4.    Благомир Стоянов Тодоров

5.    Веселин Кирилов Кирилов

6.    Виолета Станева Христова

7.    Даниела Красимирова Катева

8.    Атанас Дойчев Атанасов

9.    Наско Тодоров Христов

 

партия „ЛИДЕР” – Решение № 246 от 17.09.2011 г.


1. Николай Атанасов Атанасов 

2. Десислава Атанасова Стоянова

 

партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ” – Решение № 248 от 17.09.2011г.


 1.Георги Христов Борисов

 2.Марияна Иванова Хайдутова

 3.Живко Иванов Костов

 4.Маргарита Петкова Тодорова

 5.Петю Колев Прашков

 6.Йордан Василев Мирчев

 7.Георги Иванов Митев

 8.Огнян Ангелов Николов

 9.Христина Петюва Влашка

      10.Иван Николов Иванов

      11.Васил Колев Станев

12.Бистра Янчева Маринова

      13.Борислав Иванов Кирилов

 14. Иван Димитров Иванов

 15.Галина Пенчева Костадинова

 16.Георги Добрев Пенев

 17.Наска Георгиева Йорданова

 

партия  „СОЛИДАРНОСТ” – Решение № 254 от 18.09.2011 г.


1. Георги Алексиев Стоянов

2. Станчо Василев Станев

3. Рашко Василев Йорданов

4. Станчо Ангелов Митев

5. Георги Рашков Кирилов

6. Христо Кирилов Станев 

7. Илия Георгиев Илиев

8. Красимир Станчев Тодоров

9. Ангел Тодоров Ангелов

10. Иван Станев Костов

11. Мирослав Василев Тодоров

12. Добромир Иванов Добрев

13. Димчо Пенчев Георгиев

14. Васил Димитров Василев

15. Васил Кирчев Георгиев

16. Иван Тодоров Мирчев

17. Димитър Иванов Банчев

 

паритя „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” – Решение № 256 от 18.09.2011 г.


1.    Иван Димитров Станчев

2     Васил Николаев Жеков

3     Станю Маринов Великов

4.    Райчо Иванов Костов

5.    Пламен Димчев Димов

6.  Йордан Митков Иванов

7.  Георги Василев Георгиев

8.  Мирослав Маринов Мирчев

9.  Петър Цонев Димитров

10.    Стефан Иванов Йорданов

 

партия „ГЕРБ” – Решение № 259 от 18.09.2011 г.


1.     Атанас Костадинов Стоилов

2.     Радослав Мирославов Боев

3.     Мариела Йорданова Петрова

4.     Светлана Драганова Добрева

5.     Даниела Иванова Тодорова

6.     Васил Савов Стефанов

 

7.     Петър Борисов Недков

8.     Маргарита Петрова Калчева-Шабанова

9.     Васил Димитров Василев

10.  Йордан Райков Йорданов

11.  Марина Илиева Семова

12.  Енчо Атанасов Тюркеджиев

13.  Тотка Иванова Чомакова-Пенева

14.  Димитър Иванов Митев

15.  Васил Стефанов Донев

16.  Огнян Христов Иванов

17.   Станислава Атанасова Атанасова


партия „НОВА СИЛА” – Решение № 267 от 18.09.2011 г.


 1. Мирчо Йорданов Тодоров
 2. Мария Тодорова Димитрова


партия „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ” – Решение № 269 от 19.09.2011 г.


 1. Йордан Вичков Йорданов

 

партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ”- Решение № 271 от 19.09.2011 г. , изменено с Решение № 284 от 20.09.2011 г.


1.    Йордан Пенчев Йорданов

2.    Стойко Великов Стойков

3.    Живко Маринов Цонев

4.    Веселин Недков Стефанов

5.    Димитър Петров Таштепелиев

6.    Баю Павлов Баев

7.    Атанаска Тодорова Палашева

8.    Неделчо Митев Димитров

9.    Костадин Иванов Георгиев

 

партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” – Решение 273 от 19.09.2011 г.


 1. Тодор Атанасов Атанасов
 2. Николай Недев Калчев


партия „ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ” – Решение 274 от 19.09.2011 г.


 1. Цено Костадинов Иванов

 

партия „НОВОТО ВРЕМЕ” – Решение 275 от 19.09.2011 г.


 1. Валентин Енев Великов
 2. Атанас Николинов Василев
 3. Роса Василева Колева
 4. Николай Росенов Славчев
 5. Десислава Павлова Иванова


партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ” – Решение 276 от 19.09.2011 г.

1.  Росен Велков Киряков

2.  Петър Желев Петров

3.  Димитър Кирилов Демиров

4.  Живка Димитрова Петрова

5.  Паско Стоянов Пасков

6.  Стоян Петров Карастоянов

7.  Румен Борисов Дудунков

 

партия „ОБЕДИНЕНА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ” – Решение 277 от 20.09.2011 г.


1.          Венелина Петрова Константинова

2.          Веселин Радев Димитров

 

партия „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ” – Решение 280 от 20.09.2011 г.


1.     Димитър Владимиров Васков

2.     Йордан Димитров Костов

3.     Васил Владимиров Васков

4.     Севда Александрова Младенова

5.      Йордан Борисов Мирев

6.      Антонета Панайотова Кънова

7.      Елисавета Иванова Мирева

8.      Виктория Димитрова Васкова

9.      Илия Мирчев Илиев

10.  Магдалена Ангелова Златинова

11.  Любомир Стойчев Златинов

 

партия „Политическо движение „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”- Решение № 281 от 20.09.2011г.


1.     Иван Николов Димитров

2.     Калчо Стефанов Калчев

3.     Кирчо Великов Кателиев

 

партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА Български лейбъристи” – Решение № 283 от 20.09.2011 г.

1.     Георги Мирчев Георгиев

2.     Енчо Монев Пейчев

3.     Димитър Илиев Илиев

4.     Владимир Желев Желев

5.     Георги Желев Желев

6.     Йорданка Петрова Цанкова

7.     Цветан Петров Цанков

 

2.Настоящото решение да се огласи по подходящ начин във всички населени места на община Аксаково.

 

Председател:

                   Юлиян Гюров

 

Секретар:

                   Ирина Добрева


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.