Покана за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2017 год.

П О К А Н А

 

за публично обсъждане на проекто-бюджета на Община Аксаково за 2017 год.

 

 

Кметът на Община Аксаково, на основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Аксаково, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и всички, които ползват услуги на територията на общината за обсъждане на проекто-бюджета за 2017г.

 

 

Публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2017г., ще се проведе на 28.12.2016г. в:

 

                  - гр. Аксаково, пленарна зала на Общински съвет - Аксаково      - 17:00 ч.

                                                              

 

Материалите по публичното обсъждане на проекто-бюджета за 2017г. ще бъдат публикувани на сайта на Община Аксаково.

 

      


 

 КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.