Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 - 2020г.

СЪОБЩЕНИЕ
на Община Аксаково относно разработването на нова общинска Програма за управление на отпадъците

Уведомяваме всички заинтересовани лица и жители на Община Аксаково, че във връзка с изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците, Общината е стартирала разработването на нова Програма за управление на отпадъците с период на действие 2015 – 2020 година.

Молим всички заявки за срещи и консултации с общинската администрация и с консултантския екип по този повод, както и предварителните предложения и препоръки към новата програма да се изпращат на адрес: Община Аксаково, гр. Аксаково 9154, ул. “Г. Петлешев” № 58б, на вниманието на г-жа Валя Неделчева, главен експерт „Опазване на околнота среда” при Община Аксаково.

Контакти: ел. поща ipepp_ aksakovo@abv.bg, тел. 0893 323399, 052 917335.

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.