Проект за Дневен ред за LІV - та сесия на ОбС - Аксаково на 24.02.2015г.

На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LІVа сесия на Общински съвет - Аксаково на 24.02.2015г. от 16:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:


1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-71/17.02.2015г., относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на Община Аксаково.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.