Съобщение - Регистрация на домашни кучета

СЪОБЩЕНИЕ

 

 На вниманието на всички собственици на домашни кучета.

             Предвид Закона за ветеринорномедицинската дейност и Наредбата за  овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Аксаково, домашните кучета подлежат на задължителна административна регистрация. Тя се извършва след представяне на ветеринарномедицински паспорт на кучето, с вписани всички изискуеми манипулации за съответната година и попълване на бланка по образец.

В информационния център на общината, както и в кметствата по населени места има бланки на заявления за регистрация на куче.

Заплаща се еднократна такса в размер на 3 лева и годишна такса в размер на 10 лева.

Глобата за нарушителите, съгласно разпоредба от раздел II от Наредбата за овладяване популацията на безстопанствени кучета на територията на община Аксаково е в размер на 200 лева за всяко нерегистрирано куче.


 

 

    20.05.2014 г.                                                                    ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.