Проект за Дневен ред за ХХХIX-та сесия на ОБС - Аксаково
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХIX-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 12.03.2014г. от 11:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

 


 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-131/07.03.2014г., относно: Проект номер 002 - 321/2013 - 5/15.07.2013, наименование на проекта "Основен ремонт и подобряване на сградата на читалище "Самообразование 2006 " в с. Зорница, община Аксаково"

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-132/07.03.2014г., относно: Промяна на Бюджета на Община Аксаково за 2014г.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/  

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.