Проект за Дневен ред за ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково


            На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА свиквам ХХХVІІІ-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 27.02.2014г. от 11:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-92/12.02.2014г., относно: Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-110/18.02.2014г., относно: Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/14.02.2014г., относно: Приемане на бюджетна прогноза за 2015г.-2017г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-104/14.02.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на обект: "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на територията на Община Аксаково на "Булсатком"АД - гр.София от ТТ в гр.Аксаково до ТТ в гр.Игнатиево, общ. Аксаково", по заявление от "Булсатком"АД - гр.София.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/14.02.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 112021 по КВС в землището на с.Орешак, общ. Аксаково, по заявление от Константин Георгиев Лилов.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………….......

  /СВ. ДОБРЕВА/  

 

 

/нд


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.