Съобщение на основание чл.128, ал.1от ЗУТС
Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА
       

 

          Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че са издадени следните заповеди:

          

       Заповед №ЗД-64/27.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ III-31, кв.31 по плана на с.Осеново,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба.

       Заповед №ЗД-65/24.10.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на задание и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 671А по плана на м-ст „Доброгледски лозя”, з-ще с.Доброглед,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство и свързано застроаване.

       Заповед №ЗД-66/24.10.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 028028  по КВС на з-ще гр. Аксаково, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на автоработилница и контролно-диагностичен пункт за автомобили.

       Заповед №ЗД-67/29.10.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на задание и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 17 по плана на м-ст „Доброгледски лозя”, з-ще с.Доброглед,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство.  

 

      Заповед №ЗД-68/19.11.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ  I-61, кв.5 по плана на гр.Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба и свързано застрояване.                 

       Заповед №ЗД-69/19.11.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на задание и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 632 по плана на с.о „Янчова поляна”, з-ще гр.Аксаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел вилно строителство.              

       Заповед №ЗД-70/19.11.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 010004  по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  делба.   

              Заповед №ЗД-71/19.11.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ  XI-27, кв.2 по плана на с.Новаково,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба.                   

       Заповед №ЗД-72/19.11.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на задание ведно със скица - предложение и издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 501.748 по плана на с.о „Лозите”, з-ще  с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  вилно строителство.   

       Заповед №ЗД-73/19.11.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за одобряването на скица – предложение за изменение на действащия ПУП-ПЗ и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПЗ  за ПИ 068021  по КВС на з-ще с. Кичево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  преотреждане на имота за производствени, складови, административни, търговски – обслужващи сгради и съоръжения.   

              Заповед №ЗД-59/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ IV-52, V-52, XII-48, кв.11 по плана на с.Орешак,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на §8, ал.2, т.2 от ПР на ЗУТ.      

              Заповед №ЗД-60/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ  VI-133, IX--133, кв.36 по плана на с.Климентово,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел делба.

       Заповед №ЗД-61/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково  за одобряването на скица-предложение и  издаването на разрешение за възлагане изработването на проект за ПУП – ПРЗ за УПИ XVI-345, XVII-352, кв.45 по плана на с.Кичево,  общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел прилагане разпоредбите на чл.134, ал.1, т.5 от ЗУТ.

 

              Заповед №ЗД-62/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за удължаване срока на Заповед за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 082007  по КВС на з-ще гр. Игнатиево, общ. Аксаково,  обл.Варненска с цел  изграждане на база за съхранение и складиране.   

              Заповед №ЗД-63/16.09.2013г. на  Зам. Кмет на Община Аксаково за поправка на очевидна фактическа грешка на Заповед ЗД-27/29.03.2013г. за изработване на проект за ПУП – ПЗ за ПИ 021002, 021003, 021004 и 021005  по КВС на з-ще с. Слънчево, общ. Аксаково,  обл.Варненска.   

 

 

              Заповедите не подлежат на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                                                                                                                ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.