Съобщение за ХХVІІІ-ма сесия
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл.25, ал.1, т.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Аксаково свиквам XХVІІІ-ма сесия на Общински съвет – Аксаково на 12.07.2013г. от 16:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3 в стая № 2, във връзка с приемане на Решение за изменение на Решение № 27.2./03.07.2013г., прието с Протокол № 027/03.07.2013г.

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

          /СВ. ДОБРЕВА/   
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.