Уведомления Дирекция УТ
Съобщение на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ
28.08.2020

ОБЩИНА АКСАКОВО, ОБЛАСТ ВАРНА   

 

 

       Община Аксаково, област Варна, на основание чл.128, ал.3 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП:

                                                     


         за изменението на действащия план на гр.Аксаково, общ.Аксаково, обл.Варна в частта му относно урегулиран поземлен имот /УПИ/ XII-600 в кв.26, състоящо се в поставяне на вътрешно – дворищните регулационни линии в съответствие със съществуващите граници между имоти с пл.№№ 2241 и 2242 в частта на УПИ XII-600 и делба на урегулирания поземлен имот, при което се образуват три нови УПИ в кв.26 – XXII-2242 и XXIII-2242 – отредени за жилищно строителство и УПИ XXIV-2241.                                                                        

       Проекта за подробен устройствен план е изложен за разглеждане в техническа служба на Община Аксаково, ет.4, ст.4.

 

 

 ОТ ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.