Съобщения екология
Във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС
30.12.2019
ОБЯВА
 

Във връзка с чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, Община Аксаково уведомява, че има инвестиционно намерение за: „Изграждане на пътен възел (връзка) на автомагистрала „Хемус“- при пресичане с път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) “, гр. Игнатиево, Община Аксаково.

Община Аксаково има инвестиционно намерение за „Изграждане на пътен възел (връзка) на автомагистрала „Хемус“- при пресичане с път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) “, гр. Игнатиево, Община Аксаково.

Община Аксаково има Инвестиционен проект за „Изграждане на пътен възел (връзка) на автомагистрала „Хемус“- при пресичане с път VAR 2021 (/I-2/ - Игнатиево) “, землище гр. Игнатиево, Община Аксаково.

Път VAR 2021 пресича автомагистрала „Хемус” от юг на север. Началото е на кръстовището на път VAR 2021 с път I-2 Русе - Варна и е основна връзка между град Игнатиево и път I-2 Русе – Варна и западната промишлена зона на град Варна.

Разглеждания участък обслужва общините Аксаково и Суворово с наименование път VAR 2021 „/I-2/ - Игнатиево – Доброглед“ и път VAR 1023 /II-29/ Аксаково – Игнатиево – Припек-Слънчево – Граници с общини (Аксаково - Суворово) – Баново – Калиманци /III-2901/

Габарита на пътя е Г-9 (2 х 3,25 м – ленти за движение и 2 х 1.5 м - банкети).

Участъка, който е включен в проекта е с дължина L= 900 м. – от км 0+800 до км 1+700.

Проектното решение предвижда реконструкция на съществуващия общински път от км 0+800 до км 1+700. Запазва се съществуващия габарит на общинския път в участъка. Проектира се нов пътен възел II ри клас тип Симетрична “Полудетелина“, при пресичането на АМ „Хемус“

Инвестиционното предложение (ИП) не противоречи на действащите планове за района. Целта е подобряване на комуникационната система в региона, чрез изграждане на нова пътна връзка между два съществуващи пътя, които се пресичат – автомагистрала „Хемус“ и общински път VAR2021. Обектът на инвестиционното намерение e в съответствие предвижданията на предварителния проект на Общия устройствен план на община Аксаково.

Характера на инвестиционното предложение предвижда изграждане на пътна връзка към съществуващи пътища.

При изграждането на пътната връзка няма да се използва взрив.

  По време на строително-монтажните работи ще се генерират: строителни отпадъци, изкопни земни маси и битови, които ще бъдат третирани, съгласно изискванията на Закон за
управление на отпадъците.

Характера на инвестиционното предложение не предвижда генериране на отпадъчни води.

 

Мотивирани писмени възражения, против реализацията на инвестиционното намерение, се приемат на “едно гише” в сградата на РИОСВ – Варна, в 14 дневен срок от датата на публикуване на настоящата обява.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.