Уведомления Дирекция ОСССК
Обявление
06.12.2019

ОБЯВЛЕНИЕ


            На основание чл.40, ал.4 от ЗОС, Община Аксаково обявява, че е постъпило предложение с вх. № 9400-132/14.02.2019 г. от наследниците на Ненко Иванов Узунов, които предлагат замяна на:

            - 108 кв.м ид.ч. от ПИ с идентификатор 37099.501.88, СО „Лозите” по КККР на с. Кичево, целият с площ 583 кв.м, собственост на наследниците на Ненко Иванов Узунов, съгласно Заповед № 109/10.05.2016 г. на кмета на Община Аксаково, на стойност от 2800 лева, определена от лицензиран оценител на имоти.

            със

            - 108 кв.м ид.ч. от ПИ с идентификатор 37099.501.685, СО „Лозите” по КККР на с. Кичево, целият с площ 2003 кв.м, собственост на Община Аксаково, съгласно АОС № 6812/02.07.2019 г., на стойност от 2800 лева, определена от лицензиран оценител на имоти.

 

           

 

      

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОСССК

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.