Новини
Конкурс “ Европа в нашите мечти ”
21.09.2019
Конкурс “ Европа в нашите мечти ”

Община Аксаково в партньорство с община Сетубал /Португалия/, Нугеду Санта Витория /Италия/, Ожаров Мазовецки /Полша/, Минсерат /Испания/, Виктория /Румъния/ Щип /Македония/ с подкрепата на Център за подкрепа за личностно развитие – община Аксаково, организират конкурс под мотото „Европа в нашите мечти“ в средните категории:

 • Литературни творби;
 • Рисунка;
 • Фотография;

Конкурса е организиран в рамките на проект „Бъдещето на Европа – презереждане“, финансиран по програма „Европа на гражданите“

Конкурсът „Европа в нашите мечти“ цели насърчаване на младежкото участие в процеса на вземане на политически решения на местно и европейско ниво, повишаване разбирането за ползите от Европейския съюз, междукултурния диалог и взаимното разбиране, мисленето за бъдещето на Европа.

Начало на конкурса: 10.09.2019

Край на конкурса: 31.10.2019

 

Правила на конкурса „Литературни творби“

Литературните творби могат да бъдат есе, стихотворение, разказ.

1.Права за участие

Всички Европейски граждани между 7 и 29 години имат право да участват в конкурса

Конкурса ще се проведе в три възрастови категории от 7 до 13 години от 14 до 20 години от 21 до 29 години.

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

 2. Тема

Конкурса за литературни творби „Европа в нашите мечти“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“л Програма „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава Европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

3.  Условия за участие

3.1 Писмените произведения следва да са на един от следните езици: български, италиански, португалски, полски, македонски, румънски, испански или английски.

3.2 Есетата съдържат до 300 думи.

3.3 Стихотворенията трябва да бъдат до 1 страница / 1800 символа с интервали.

3.4 Разказът е до 5 страници. Всяка страница не трябва да съдържа повече от 1800 символа с интервали

3.5 Писмените произведения трябва да съдържат 4 от 6-те ключови думи: Европа, бъдеще, европейка, младост/младеж/младежи, мечта, презареждане.

3.6  Участникът в конкурса гарантират, че той притежава авторски права и правата за публикуване на есето, изпратено за конкурса и че организацията е освободена от всички претенции от трети страни, свързани с използването на произведението за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия. Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материала, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.7 Организаторите запазват правото да изключат от конкурса “литератерни творби“ всички произведения, написани нечетливо, които не съответстват на темата на конкурса или противоречат на общите морални норми

4. Критерии за оценка от журито

 • спазени ли са изисквания към заданието (дължина, ключови думи);
 • креативност и оригиналност на есето;
 • яснота на посланието
 • пълнота на мнението

5. Кръгове на оценка

5.1 Национален кръг - Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби ще участват в транснационалния кръг. Творбите трябва да бъдат преведени на английски.

5.2 Транснационален кръг - Транснационалната оценка ще бъде извършена по време на шестата среща „Европа в нашите мечти“, която ще се проведе от 13 до 15 ноември 2019 г. във Виктория / Румъния.

 Правила на конкурса „Рисунка“

1. Право на участие

Всички Европейски граждани между 7 и 29 години имат право да участват в конкурса

 Конкурса ще се проведе в три възрастови категории: 

 • от 7 до 13 години;
 • от 14 до 20 години;
 • от 21 до 29 години.

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

2. Тема

Конкурса за рисунка „Европа в нашите мечти“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програма „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава Европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

 3. Условия за участие

3.1 Рисунките следва да са с размер минимум 30/40 см и макс. 49/70 cm.

3.2 Няма ограничения по отношение на използваните материали

3.3 Участникът в конкурса гарантират, че той притежава авторски права и правата за публикуване на рисунката, изпратена на конкурса. и че организацията е освободена от всички претенции от трети страни, свързани с използването на парчето за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.4 Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.5 Организаторите запазват правото да изключат от конкурса на категория всички произведения, които не съответстват на темата на конкурса или противоречат на общите морални норми.

4.  Критерии за оценка от журито:

 • креативност и оригиналност на рисунката
 • яснота на посланието

5. Кръгове на оценка

5.1 Национален кръг - Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби ще участват в транснационалния кръг.

5.2 Транснационален кръг - Транснационалната оценка ще бъде извършена по време на шестата среща „Европа в нашите мечти“, която ще се проведе от 13 до 15 ноември 2019 г. във Виктория / Румъния.

 


Правила на конкурса „Фотография“

1.Права за участие

Всички Европейски граждани между 7 и 29 години имат право да участват в конкурса.

Конкурса ще се проведе в три възрастови категории:

 • от 7 до 13 години;
 • от 14 до 20 години;
 • от 21 до 29 години

Лицата под 18 години могат да вземат участие след съгласието на техните родители или представляващи ги по закон.

2. Тема

 

Конкурса за фотография „Европа в нашите мечти“ се отнася до демократичното и гражданско участие в програма „Европа за гражданите“. Програма „Европа на гражданите“ за периода 2014-2020 е ключов инструмент, който цели 500 милиона граждани на Европейския съюз да получат активна роля за развитието на Съюза. Чрез финансирането на програмата и дейностите, където гражданите да вземат участие, програмата представя историята и разпространява ценностите на Европа, насърчава ангажираността към развитието на Европа, повишава Европейския дух и принадлежността към Европейския съюз.

3. Условия за участие

3.1 Изисквания към изображенията: не по-малко от 800KB и не повече от 5MB. JPEG или TIFF формат; Цветен модел RGB; Всички участници трябва да могат да предоставят разделителна способност, подходяща за печат на изложби и информационни материали.

3.2 Участниците в конкурса гарантират, че той притежава авторски права и правата за публикуване на есето, изпратено на конкурс. и че организацията е освободена от всички претенции от трети страни, свързани с използването на парчето за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.3 Участникът в конкурса предоставя на Европейската комисия правата за публикуване на материали, свързани с дейността на Европейската комисия.

3.4 Организаторите запазват правото да изключат от конкурса на категория за писане всички произведения, написани нечетливо, които не съответстват на темата на конкурса или противоречат на общите морални норми.

4. Критерии за оценка от журито

 • креативност и оригиналност на фотографията
 • яснота на посланието

5. Кръгове на оценка

5.1 Национален кръг - Всеки партньор по проекта ще организира вътрешен кръг за оценка. Първите 3 творби ще участват в транснационалния кръг.

5.2 Транснационален кръг - Транснационалната оценка ще бъде извършена по време на шестата среща „Европа в нашите мечти“, която ще се проведе от 13 до 15 ноември 2019 г. във Виктория / Румъния.


Изпращане на творбите

Творбите могат да бъдат изпратени по два начина:

 1. Изпратени електронно, придружени от подписана форма за участие, която можете да изтеглите от тук на следният адрес contest@europeinfuture.eu.
 2. Оставени в сградата на Център за подкрепа за личностно развитие – община Аксаково, придружени от подписана форма за участие, която можете да изтеглите от тук.

Награди

 • Първа награда за всяка категория / с изключение от 7-13 години/ е посещение в друга партньорска държава по проекта.
 • Втора и трета награда са комплекти подаръци от всички участващи партньори в проекта.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.