Съобщения екология
Съобщение за обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС 2
11.09.2019

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (НУРИОВОС, обн. ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Община Аксаково осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от НУРИОВОС за инвестиционно предложение: „Изграждане на площадка за третиране и рециклиране на строителни отпадъци/СО/“ в имот № 58373.51.125, в землището на с. Припек, община Аксаково, област Варна,

с Възложител: „АВТОМАГИСТРАЛИ –ЧЕРНО МОРЕ”АД, гр. Шумен.

Информацията е достъпна в Център за информация и обслужване на гражданите: ет. 1, гише № 5 в сградата на Община Аксаково: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 58 б.

Писмени становища, възражения, мнения и др. се приемат в 14-дневен срок, считано от датата на поставяне на настоящото съобщение.


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.