Обс - Съобщения
Съобщение
31.07.2019

СЪОБЩЕНИЕ

 

С влязло в сила на сила Решение № 1434/10.07.2019г. на Варненски административен съд по административно дело № 1265/2019г. се ПРОГЛАСЯВА НИЩОЖНОСТТА на чл. 12, ал. 1 в частта относно ,,...и разрешение за прокопаване, издадено от кмета на Община Аксаково или от друго упълномощено лице...", чл. 12, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 13, ал. 1, ал. 3 и ал. 4, чл. 28, ал. 1, чл. 32, ал. 1 в частта относно „...разрешение за прокопаване..." и чл. 32, ал. 3 и ал. 4 и чл. 34, ал. 2. от „Наредба за изграждане, ремонт и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Аксаково“, приета с решение Решение № 8.6. от Протокол № 008/ 24.03.2016г. на Общински съвет-Аксаково.

 

Общински съвет - Аксаково

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.