ОБЩИНА АКСАКОВО

WEB регистри
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Срок начална дата 
Срок крайна дата 
Тип на вр. разрешително 
Стока 
Съоръжение 
Място 
Площ 
Наименование на търговеца 
xv
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
01.11.2008 г.01.11.2009 г.Разрешение за поставяне на ВПО  с. Долище40ЕТ Рай - Йорданка Дянкова
01.01.2010 г.29.11.2010 г.Разрешение за поставяне на ВПО  с. Долище40ЕТ Рай - Йорданка Дянкова
17.01.2011 г.17.01.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    БУЛТЕКС ООД
02.03.2011 г.01.03.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    „Муки сие” ЕООД
12.03.2011 г.11.03.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    ЕН ТИ ЗЕТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД
12.03.2011 г.11.03.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    ЕН ТИ ЗЕТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД
01.04.2011 г.31.03.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    „ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД
01.06.2011 г.31.05.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    "СИЙ ЛИНК" ООД
01.06.2011 г.31.05.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ДЗЗД СТРОЙЕКСПЕРТ
09.06.2011 г.08.06.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ „Жорж – Георги Димитров”
11.06.2011 г.10.06.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    „Валимар” ООД
12.06.2011 г.11.06.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    „Валимар” ООД
26.06.2011 г.25.06.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ"СЪНИ-ИВАНКА ДИМОВА"
14.07.2011 г.13.07.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    Петя Георгиева Мавродиева
14.07.2011 г.13.07.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ “Пролет – Ганка Добрева”
21.07.2011 г.20.07.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    „Изострой Варна” ЕООД
01.09.2011 г.31.08.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ “ЗБ – Ивайло Димитров”
14.09.2011 г.13.09.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    ДЗЗД „Петя – 92”
03.12.2011 г.02.12.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ"БИ ЕМ БИ-БОРИС БОРИСОВ"
17.12.2011 г.16.12.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    БУЛТЕКС ООД
17.12.2011 г.16.12.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ДЗЗД ТЕДИ И ИВИ
17.12.2011 г.16.12.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    „БУЛ ИТ ГЛАС” ООД
01.01.2012 г.31.12.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    "ДАР-СД"ООД
01.01.2012 г.31.12.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    „ТЕО-МАКС” ООД
01.01.2012 г.31.12.2012 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    ЕТ ЕКЗА- ЯНКО ЯНЕВ
01.01.2012 г.31.12.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ"ВИД-Йовка Денева"
01.01.2012 г.31.12.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    „Тестелинженеринг” ООД
01.01.2012 г.31.12.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ „Ицо – Христо Узунов”
01.01.2012 г.31.12.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ"БИ ЕМ БИ-БОРИС БОРИСОВ"
18.01.2012 г.17.01.2013 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    БУЛТЕКС ООД
01.02.2012 г.31.01.2013 г.Разрешение за поставяне на ВПО    "ПРИМЕРА" ООД
01.02.2012 г.31.01.2013 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ДЗЗД „ЦАР-ВУЛ”
01.02.2012 г.31.01.2013 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ЕТ „АЛЕКСАНДРИНА - 93”
01.02.2012 г.31.01.2013 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    „ЕКСТРАТЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД
01.02.2012 г.31.01.2013 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    „ЕКСТРАТЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД
01.02.2012 г.31.01.2013 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    „ЕКСТРАТЕКС БЪЛГАРИЯ” ООД
01.02.2012 г.31.01.2013 г.Разрешение за поставяне на ВПО    ET “Фея – Магдалена Костадинова”
16.02.2012 г.15.02.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време    "Фиона" ЕООД
16.02.2012 г.16.02.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време  гр. Аксаково "Фиона" ЕООД
16.02.2012 г.15.02.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време    ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ООД
16.02.2012 г.15.02.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време    ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ООД
16.02.2012 г.16.02.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време    ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ООД
16.02.2012 г.16.02.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време    ЖЕЛЕВ И СИНОВЕ ООД
16.02.2012 г.15.02.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време    ЕТ"КРЕМИ 86-ГАНЧО ХРИСТОВ"
03.03.2012 г.04.03.2012 г.Разрешение за поставяне на ВПО    СИРКУС ИВАНОВ ЕООД
12.03.2012 г.11.03.2013 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    ЕН ТИ ЗЕТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД
12.03.2012 г.11.03.2013 г.Разрешение за поставяне на РИЕ    ЕН ТИ ЗЕТ ЛОДЖИСТИКС ЕООД
01.04.2012 г.31.03.2013 г.Разрешение за поставяне на ВПО    „ТРАНСТРИУМФ ХОЛДИНГ” АД
09.05.2012 г.29.05.2013 г.Разрешение за удължаване на работно време    "Меги-СД" ООД
09.05.2012 г.09.05.2012 г.Разрешение за удължаване на работно време    АЛЕКСИ 2011 ООД
Брой: 64       
Страница 1 от 2 (64 елемента)Предишен[1]2Следващ
[Условие]Създаване на филтър