ОБЩИНА АКСАКОВО

WEB регистри
Издърпайте заглавието на колоната, за да групирате по тази колона
Номер на разрешително 
Номер на превозвач 
Начална дата 
Крайна дата 
Дата на прекратяване 
Причина за прекратяване 
Регистрационен номер 
Марка 
Модел 
Година 
Населено място 
Наименование на търговеца 
Данъчно задължено лице 
Собственик на МПС 
[Условие]
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
xv
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
[Условие]
001 29.04.2009 г.29.04.2011 г.  В 98 93 СРШЕВРОЛЕТКАЛОС2006ВАРНАЖАМ 70 ЕООДЖАМ 70 ЕООДЖивко Атанасов Михайлов
Брой: 1             
[Условие]Създаване на филтър